Logo rservicios petit
 

El nostre propi servei

La nostra especialització no és tal ja que la llarga experiència ens ha portat a haver de resoldre multitud de problemes diversos. És més, doncs, la intuïció i el sentit comú el que ens permet, dintre d'un ventall de possibles solucions que li exposarem, aconsellar-li la que de ben segur que serà la més fàcil i econòmica per a vostè.

És clar que la darrera paraula sempre la tindrà vostè i que si la seva idea és més sofisticada o d'un disseny més atrevit, nosaltres també ens considerarem prou capaços per a fer-la realitat.


Fent ús d'altres serveis

gremis en la construcció

La contractació de RSERVICIOS com a coordinador del projecte, li evitarà problemes i li permetrà tenir un sol interlocutor. Serem nosaltres qui contractarem i ens responsabilitzarem de la feina dels diferents gremis involucrats.

arquitectes i tècnics

Estem en contacte amb professionals qualificats, arquitectes i arquitectes tècnics, que ens assessoren en qualsevol qüestió complexa que entenguem que ens supera.

 


Alguns dels que ens proveeixen